Vés al contingut

Preinscripció de Batxillerat

Sol·licitud electrònica

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne o alumna amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC).
El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

 

Sol·licitud suport informàtic

El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre c5006483@xtec.cat  dins el termini establert per presentar la documentació.

 

Documentació identificativa (Presentació fins al 4 de juny)

  • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:
    • El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
    • Documentació acreditativa de criteris de prioritat: beneficiari de renda garantida, família nombrosa o monoparental...

 

Matrícula

Del 8 al 14 de juliol de 2020

Més informació:

A la web oficial del Departament d’Educació i a la web Estudiar a Catalunya.

Per qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb el centre mitjançant la bústia oficial  c5006483@xtec.cat o el mòbil 690 65 52 65.