Vés al contingut

Documents de centre

Documents de centre

En aquesta secció pots trobar tots els documents relacionats amb el centre.

Normes d'Organització i Funcinament de Centre

Projecte Educatiu de Centre

Pla Acció Tutorial

Projecte de Sostenibilitat de Centre

Programació General Anual

Pla per a la Llengua i la Cohesió Social

Pla d'estudis del centre

Pla d'estudis del centre

Estratègia Digital del centre