Vés al contingut

Preinscripció ESO curs 2019/2020

CURS 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ ESO

Del 29 de març al 9 d’abril de 2019

 ** Es pot presentar documentació fins el dia 10 d’abril

 Documentació que s’ha de presentar a la preinscripció:

  • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Si pertoca, documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, discapacitat, renda garantida de ciutadania).

Més informació a la plana oficial de la Generalitat  Preinscripció 2019/20