Vés al contingut

Renovació Consell Escolar 2021

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Benvolgudes famílies,

Han estat convocades eleccions per tal d'elegir els representants als consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya.

Els cens electoral d'aquest centre restarà exposat al tauler d'anuncis del centre a partir del dia 10 de novembre amb un termini de 3 dies per a possibles reclamacions.

Les possibles candidatures caldrà que es presentin a la direcció del centre no més tard del dia 15 de novembre. Les candidatures presentades es publicaran al tauler d'anuncis del centre el dia 16 de novembre. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els pares i mares serien elegibles.

El sorteig públic per tal de designar els membres de la mesa electoral es farà el dia 10 de novembre, a les 10 hores, a la Direcció del centre.

Cada elector (pare i mare o representants legals de l' alumnat) podrà votar un nombre màxim de 2 pares/mares com a representants al Consell Escolar del centre.

Les votacions del sector pares es realitzaran el dia 25 de novembre, de 10 h a 14.30 h a les dependències del centre.

En el taulell d'anuncis del centre restarà exposada la convocatòria específica d'aquestes eleccions per tal que puguin consultar el que convingui.

Almacelles, 5 de novembre de 2021

La Direcció del Centre