Vés al contingut

Oferta inicial de places de Batxillerat

25006483 - Institut Canigó c. Canigó, s/n

25100 Almacelles

Batxillerat - 2022-2023

Publicació de l'oferta inicial de places

a 19/04/2022 (Cal consultar l'oferta final per veure si hi ha canvis veure data de publicació al calendari)

 

BATXLOE 9999 - Batxillerat resta de modalitats    -    Diürn/Matí i tarda

Curs

Oferta escolar

Oferta de places per a preinscripció

Ordinàries

NEE

1

70

24

0

2

70

26

0