Vés al contingut

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

 • La preinscripció es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 fins el 22 de maig a través del portal  preinscripcio.gencat.cat.

 • Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran fer-ho de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig inclòs.

 

 -----------------------------------------------------------------------------

Procediment de la INSCRIPCIÓ:

1.  Les famílies hauran de complimentar  la sol·licitud en suport informàtic que trobaran en aquest portal: preinscripcio.gencat.cat.

2.  Un cop feta la preinscripció hauran de remetre un correu electrònic a la bústia oficial del centre   c5006483@xtec.cat  adjuntant la següent documentació (escanejada o fotografiada):

 1. Resguard de la sol·licitud

 2. Llibre de família (pàgina de filiació dels pares i de l’alumne o alumna). Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 3. DNI dels pares o tutors (anvers i revers). Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

 4. DNI de l’alumne o alumna (anvers i revers) en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 5. Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, discapacitat, renda garantida de ciutadania).

 

3.   Des del centre rebreu un correu justificant de la recepció de la sol·licitud.

Per qualsevol dubte feu un correu electrònic al c5006483@xtec.cat o telefoneu al 690 65 52 65 d'11 a 13h.

 

MATRÍCULA

Del 13 al 17 de juliol de 2020.

 

Més informació a la plana oficial de la Generalitat   Preinscripció 2019/20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Entre  19 i el 22 de maig, les famílies que no han pogut fer el procediment telemàtic podran venir al centre a presentar la documentació. Abans de venir hauran de demanar cita prèvia al telèfon 690 65 52 65 o al correu electrònic  c5006483@xtec.cat

Heu de tenir present les següents recomanacions per venir a l’institut:

 • Heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar si no ho podeu fer a casa.
 • Portar la sol·licitud emplenada des de casa i, si no pot ser, porteu el vostre propi bolígraf.
 • Portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 Documentació que s’ha de presentar a la preinscripció presencial:

 • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la pàgina web del Departament d’Educació)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Si pertoca, documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, discapacitat, renda garantida de ciutadania)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Horari d’atenció al centre aquests dies:  d’11 a 14 h 

Telèfon del centre:    690 65 52 65 /  973 74 10 06  

Bústia oficial del centre:   c5006483@xtec.cat